Afspraak

Een eerste afspraak is altijd een intakegesprek. In dit gesprek worden de klachten, de vragen en de verwachtingen in kaart gebracht. Er wordt op basis van deze informatie bekeken of de therapie kan starten of dat er een doorverwijzing aangewezen is. Dit is ook een moment voor u om informatie te krijgen over wat de mogelijkheden naar begeleiding of therapie zijn.

Bij voorkeur worden afspraken telefonisch gemaakt. Indien ik niet bereikbaar ben, laat u best uw naam en telefoonnummer achter op het antwoordapparaat. Ik bel u dan zelf zo spoedig mogelijk terug. Voor andere vragen mag u ook contact opnemen via mail. Consultaties zijn mogelijk op volgende momenten:

Michael Castelein: 0486/45.93.06 - info@psycholooghasselt.be

    • Maandagavond

    • Vrijdagvoormiddag

U kan op eigen initiatief contact met mij opnemen, of via doorverwijzing van een arts of een andere hulpverlener. Belangrijk hierbij is dat ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim en dat ik dus geen informatie zal uitwisselen zonder uw uitdrukkelijke toestemming en als dit het belang van de verdere begeleiding of therapie dient.

Een gesprek duurt 45 minuten. De kostprijs per sessie is 70 euro. De meeste mutualiteiten komen niet tussen in deze kostprijs. Voor -25 jarigen voorzien sommige mutualiteiten (zoals de CM) een gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen of hieraan twijfelt bevraagt u dit best bij uw mutualiteit.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vraag ik u om mij dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Dit kan ten laatste gebeuren 24 uur op voorhand. Op die manier kan ik iemand anders nog een afspraak geven op dit moment. Indien u niet verwittigt, ofwel laattijdig verwittigt, dient u toch de gemaakte afspraak te betalen.